inžiniering a manažovanie stavieb

Získať stavebné povolenie obnáša množstvo legislatívnych úkonov, ktoré zaberú množstvo času a v prípade laického prístupu aj značne spomalia celý proces realizácie stavby.

Našim klientom preto poskytujeme komplexný balík služieb v zastupovaní klienta (investora) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy a inými organizáciami pri územnom konaní, stavebnom konaní ako aj kolaudačnom konaní.

Časy kedy sa stavalo svojpomocne sú už preč, podobne ako predstava investora, že si bude stavbu manažovať sám. Aj stavba malého domu si vyžaduje manažéra na plný úväzok, pokiaľ sa stavba nemá dostať do časového sklzu či prekročiť rozpočet.

Čim viac sa stavba dostáva do finálnej podoby, k tým viac zmenám na stavbe dochádza, pričom tieto zmeny je z už uvedených dôvodov nutné plnohodnotne a odborne zapracovať a zrealizovať často v časovej a rozpočtovej tiesni.

Naša spoločnosť vykonáva autorský dozor ako štandardnú službu v rámci komplexnej ponuky služieb pri realizácii diela , ktoré pre Vás realizujeme alebo ako externý dodávateľ.

...for different life
 

ImagIn Studios, s.r.o.

Dolinská 27, 914 42 Horné Srnie 

© 2019 designed by ImagIn Studios

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now